PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Millie By Sofie

Millie By Sofie, gevestigd Keltenheuvel 26, 2650 Edegem (handelend onder de commerciële naam “Millie By Sofie”) en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0754.938.627.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Millie By Sofie verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aankoop of een dienst te bestellen die verleend zal worden.
• Adresgegevens
• Gegevens over uw activiteiten op de website

Millie By Sofie verwerkt uw gegevens dus enkel voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u (de klant) en Millie By Sofie, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer Millie By Sofie een rechtmatig belang heeft dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

De manier waarop ik gegevens verzamel.

Je gegevens worden door Millie By Sofie verzamelt indien deze worden verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier, je op te geven voor de nieuwsbrief, het maken van een concrete bestelling van een dienst of product, je aan te melden voor een cursus of iets dergelijks. Millie By Sofie verwerkt je gegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Millie By Sofie hebt gesloten of op grond van wettelijke plicht.

 

Minderjarigen

Millie By Sofie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Millie By Sofie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als u ervan overtuigd bent dat Millie By Sofie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sofie@milliebysofie.be.

 

Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?

Millie By Sofie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verlenen van een dienst
• Bezorgen van een product aangekocht via de website
• Betaling af te kunnen handelen
• Verzenden van de nieuwsbrief
• Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
• Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten
• Millie By Sofie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben

 

Bewaringstermijn gegevens

Millie By Sofie bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?”.
Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Millie By Sofie jouw gegevens langer bewaren.

 

Beveiliging gegevens

Millie By Sofie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact op met Millie By Sofie via sofie@milliebysofie.be.

 

Cookies

Millie By Sofie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Millie By Sofie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan deze website heeft Millie By Sofie u al geïnformeerd over deze cookies en werd uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Delen van de gegevens met derden

Millie By Sofie zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maarniet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc). Indien het noodzakelijk is dat Millie By Sofie in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Millie By Sofie uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer Millie By Sofie hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
In geen geval zal Millie By Sofie uw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.
Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Millie By Sofie beheerd worden. Millie By Sofie is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

 

Jouw rechten

U heeft (onder bepaalde voorwaarden) recht op:
• Opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens,
• Correctie vragen van uw persoonsgegevens,
• Vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist,
• Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
• Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen nieuwsbrief).
U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar sofie@milliebysofie.be.

 

Vragen
Als u een vraag heeft over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens, contacteer ons dan door een e-mail te sturen naar sofie@milliebysofie.be.